bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Afschaffing bouwvrijstelling stikstof: naar verwachting geen gevolgen Teisterbant

17 november 2022

Wellicht heb je onlangs in media gehoord over de stikstofwetgeving en de onlangs afgeschafte vrijstelling voor de bouw. In dit bericht gaan we hierop in en lees je over de gevolgen voor Teisterbant.

Dit is er besloten
De Raad van State heeft besloten dat de vrijstelling voor de bouw met betrekking tot de stikstofwetgeving niet langer geldt. De bouwvrijstelling was bedoeld om belangrijke maatschappelijke opgaven – zoals warmtenetten en woningbouw – mogelijk te maken. Het afschaffen van de vrijstelling betekent dat bij alle nieuwe of nog niet onherroepelijke bouwinitiatieven de uitstoot van stikstof moet worden berekend die tijdens de bouw ontstaat.

Naar verwachting geen gevolgen voor Teisterbant
Voor dit project is al een stikstofberekening gemaakt voor de bouwfase en de gebruiksfase. De berekende uitstoot voldoet aan de gestelde grenswaarde. De verwachting is dan ook dat de uitspraak van de Raad van State geen invloed heeft op de planning van Teisterbant. Daarnaast is de vergunningsaanvraag ingediend en loopt de bezwaartermijn. De vergunning wordt onherroepelijk als er geen bezwaar wordt ingediend. Via deze website en de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en planning van dit project.

Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe