bus auto fiets
Menu

Groen en natuurinclusief wonen!

Teisterbant wordt een natuurinclusieve wijk: een groene en prettige leefomgeving voor mens, dier en natuur. De natuurinclusieve elementen die worden toegepast leveren veel meer op dan alleen een mooie, groene uitstraling. Zo zorgt het voor verkoeling tijdens de zomerhitte, zuivert het de lucht, voorkomt het wateroverlast en biedt het voedsel en nestelgelegenheid voor dieren. Hieronder lees je meer over het natuurinclusieve karakter van Teisterbant!

De verschillende natuurinclusieve elementen van Teisterbant versterken elkaar en vormen een samenhangend geheel: zo vinden dieren beschutting en voedsel in de groene erfafscheidingen, drinken ze uit de watergang die door de wijk loopt en nestelen ze in de nestkasten. Zo dragen we met Teisterbant samen met jou als toekomstige bewoner bij aan de biodiversiteit en een fijne leefomgeving voor mens en dier!

Teisterbant: heerlijk wonen voor mens en dier!

Klok Teisterbant 6

Groen en ruimtelijk opgezet

Kenmerkend voor Teisterbant is de groene en ruimtelijke opzet, waarin afstemming is gezocht met de omliggende bebouwing. De riante speeltuin aan de oostzijde blijft behouden en de watergang wordt verbreed, wat zorgt voor een mooie waterpartij dwars door het plangebied. In combinatie met de aandacht voor groen in de wijk – zoals de toepassing van groene erfafscheidingen – ontstaat er een aansprekend straatbeeld en wordt dit een prachtige woonplek!

AdobeStock_449843316.jpg

Groene erfafscheidingen en nestelvoorzieningen

Er worden bij Teisterbant groene erfafscheidingen met hedera aangelegd. Zo heb je mooi groen uitzicht en de privacy om in de achtertuin lekker op je terras te zitten. Daarnaast bieden de groene erfafscheidingen een slaap-, schuil- en nestelplaats voor vogelsoorten als de heggenmus en de merel. Ook insecten zoals vlinders gebruiken het als schuilplaats en voedselbron.

Naast de groene erfafscheidingen komen er nestvoorzieningen voor vleermuizen en gierzwaluwen in de vorm van nestkasten in gevels.

Klok Teisterbant VV

Wadi

Een wadi is een ingenieuze en duurzame manier om regenwater in het grondwater te laten infiltreren. Aan de oostzijde van Teisterbant – vlak bij de speelplek – komt een wadi. Door de beplante bovenlaag met doorlaatbare bodem wordt het regenwater gezuiverd en opgenomen in de ondergrond. De wadi helpt zo tegen wateroverlast en droogte. Naast deze functie – en de groene verrijking van het straatbeeld – dragen de wadi’s ook nog eens bij aan de biodiversiteit doordat vogels en insecten er voedsel kunnen vinden. Zo zorgt het echt voor een win-win-win situatie!

Benieuwd naar het woningaanbod?

Bekijk het hier!

Meer over de prachtige 

omgeving van Teisterbant
Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe

Update

Bekijk het nieuws rondom Teisterbant

Bekijk het nieuws rondom Teisterbant

De bouw van de woningen is al ver gevorderd.

Ga naar het nieuws